วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ผู้บริหารระดับต่างๆ

ผู้บริหารระดับมังกร (D : DRAGON)

การทำคุณสมบัติ
• สำหรับสมาชิกธุรกิจสมบูรณ์
• มีสมาชิกธุรกิจ 3 สายงาน ที่มีคะแนนสะสมของแต่ละรหัสในแต่ละสายงานไม่น้อยกว่า 1,500 PV
• มีคะแนนกลุ่มธุรกิจ (GPV) ไม่น้อยกว่า 15,000 GPV

ผลประโยชน์
• ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ระดับ มังกร โดยการรับมอบใบประกาศแต่งตั้งและประดับเข็มมังกร เชิดชูเกียรติ
• ได้รับโบนัสค่าลิขสิทธิ์จากการขยายงานของเครือข่ายทั้งสิ้น 5 ชั้น 3%, 4%, 4%, 5%และ 5% ตามลำดับชั้น
ผู้บริหารระดับ มังกรเงิน (SD : SILVER DRAGON)

การทำคุณสมบัติ
• สำหรับสมาชิกธุรกิจสมบูรณ์
• มีสมาชิกธุรกิจ 3 สายงาน ที่มีคุณสมบัติผู้บริหาร
• ระดับมังกรในแต่ละสายงานไม่น้อยกว่า 1 คน
• มีคะแนนกลุ่มธุรกิจ (GPV) ไม่น้อยกว่า 45,000 GPV


ผลประโยชน์
• ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ระดับ มังกรเงินโดยการรับมอบใบประกาศแต่งตั้ง และประดับเข็มมังกรเงินเชิดชูเกียรติ
• ได้รับโบนัสค่าลิขสิทธิ์จากการขยายงานของเครือข่ายทั้งสิ้น 6 ชั้น 3%, 4%, 4%, 5%,5% และ 6% ตามลำดับชั้น
• ได้รับโบนัสค่าลิขสิทธิ์ 6% ในสายงานตั้งแต่ชั้นที่ 6 ลึกลงไปไม่สิ้นสุด ทั้งนี้ขึ้นกับการแยกสาย (Breakaway)ของผู้บริหารระดับมังกรเงินในสายงาน
ผู้บริหารระดับ มังกรทอง (GD : GOLD DRAGON)

การทำคุณสมบัติ
• สำหรับสมาชิกธุรกิจสมบูรณ์
• มีสมาชิกธุรกิจ 3 สายงาน ที่มีคุณสมบัติผู้บริหารระดับมังกรเงินในแต่ละสายงานไม่น้อยกว่า 1 คน
• มีคะแนนกลุ่มธุรกิจ(GPV)ไม่น้อยกว่า 130,000 GPV

ผลประโยชน์
• ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ระดับ มังกรทองโดยการรับมอบใบประกาศแต่งตั้ง และประดับเข็มมังกรทองเชิดชูเกียรติ
• ได้รับโบนัสค่าลิขสิทธิ์จากการขยายงานของเครือข่ายทั้งสิ้น 7 ชั้น 3%, 4%, 4%, 5%,5%, 6% และ 7% ตามลำดับชั้น
• ได้รับโบนัสค่าลิขสิทธิ์ 7% ในสายงานตั้งแต่ชั้นที่ 7 ลึกลงไปไม่สิ้นสุด ทั้งนี้ขึ้นกับการแยกสาย(Breakaway) ของผู้บริหารระดับมังกรเงินในสายงาน
• ได้รับ โบนัสกอบทุนรถและบ้าน 3% ยอดขายทั่วประเทศ
• ได้รับ โบนัสบริหาร 2% ยอดขายทั่วประเทศผู้บริหารระดับ มังกรเพชร (DD : DIAMOND DRAGON)

การทำคุณสมบัติ
• สำหรับสมาชิกธุรกิจสมบูรณ์
• มีสมาชิกธุรกิจ 3 สายงาน ที่มีคุณสมบัติผู้บริหารระดับมังกรทองในแต่ละสายงานไม่น้อยกว่า 1 คน
• มีคะแนนกลุ่มธุรกิจ(GPV)ไม่น้อยกว่า 300,000 GPV

ผลประโยชน์
• ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ระดับ มังกรเพชรโดยการรับมอบใบประกาศแต่งตั้ง และประดับเข็มมังกรเพชรเชิดชูเกียรติ
• ได้รับโบนัสค่าลิขสิทธิ์จากการขยายงานของเครือข่ายทั้งสิ้น 8 ชั้น 3%, 4%, 4%, 5%,5%, 6%, 7% และ 8% ตามลำดับชั้น
• ได้รับโบนัสค่าลิขสิทธิ์ 8% ในสายงานตั้งแต่ชั้นที่ 8 ลึกลงไปไม่สิ้นสุด ทั้งนี้ขึ้นกับการแยกสาย (Breakaway) ของผู้บริหารระดับมังกรเงินในสายงาน
• ได้รับ โบนัสกองทุนรถและบ้าน 3% ยอดขายทั่วประเทศ
• ได้รับ โบนัสท่องเที่ยว 3% ยอดขายทั่วประเทศ
• ได้รับ โบนัสบริหาร 2% ยอดขายทั่วประเทศ

ผู้บริหารระดับ มังกรฟ้า (KD : KING DRAGON)

การทำคุณสมบัติ
• สำหรับสมาชิกธุรกิจสมบูรณ์
• มีสมาชิกธุรกิจ 3 สายงาน ที่มีคุณสมบัติผู้บริหารระดับมังกรเพชรในแต่ละสายงานไม่น้อยกว่า 1 คน
• มีคะแนนกลุ่มธุรกิจ(GPV)ไม่น้อยกว่า 1,000,000 GPV

ผลประโยชน์
• ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ระดับ มังกรฟ้าโดยการรับมอบใบประกาศแต่งตั้ง และประดับเข็มมังกรฟ้าเชิดชูเกียรติ
• ได้รับโบนัสค่าลิขสิทธิ์จากการขยายงานของเครือข่ายทั้งสิ้น 9 ชั้น 3%, 4%, 4%, 5%,5%, 6%, 7%, 8% และ 9% ตามลำดับชั้น
• ได้รับโบนัสค่าลิขสิทธิ์ 9% ในสายงานตั้งแต่ชั้นที่ 9 ลึกลงไปไม่สิ้นสุด ทั้งนี้ขึ้นกับการแยกสาย (Breakaway) ของผู้บริหารระดับมังกรเงินในสายงาน
• ได้รับ โบนัสกองทุนรถและบ้าน 3% ยอดขายทั่วประเทศ
• ได้รับ โบนัสท่องเที่ยว 3% ยอดขายทั่วประเทศ
• ได้รับ โบนัสบริหาร 2% ยอดขายทั่วประเทศบริษัท พอลลีน่า เน็ทเวิร์ค จำกัด
2553 อาคาร ซี5-ซี6 ถนนลาดพร้าว แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจสมัครสมาชิกได้ที่...
Call center : 081-0299341,086-3642418 หรือ e-mail : paulenanetwork@gmail.com

การสมัครสมาชิก

สมาชิก บริษัทฯ (Customer Member : CM)
สมาชิก บริษัทฯ (Customer Member : CM) ค่าสมัคร 107 บาท โดยสมาชิกจะได้รับส่วนลดพิเศษในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ 10-25% ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากบริษัทฯ นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิในการเข้าอบรมหัวข้อที่เป็นสาระน่าสนใจ ได้รับข่าวสารต่างๆ และสามารถแนะนำสมาชิกอื่นๆ ได้โดยท่านทำคุณสมบัติสะสมคะแนน 1,500 PV ภายใน 30 วัน (ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อการสะสมทำคุณสมบัติกับบริษัทฯ)
สมาชิก ธุรกิจ (Business Member : BM)
ค่าสมัคร 107 บาท จำนวน 1 รหัส โดยสมาชิกจะได้รับส่วนลดพิเศษในการซื้อผลิตภัณฑ์ 10-25% แนะนำการดำเนินธุรกิจได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากบริษัท ฯ นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิ์ในการเข้าอบรมหัวข้อเกี่ยวกับธุรกิจ ได้รับข่าวสารการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่สำคัญ สามารถแนะนำสมาชิกอื่นๆได้ โดยท่านทำคุณสมบัติสะสมคะแนน 1,500 พีวี ภายใน 30 วัน (ทั้งนี้นับตั้งตั้งแต่วันที่ใบชำระเงินซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการสะสมทำคุณสมบัติกับบริษัทฯ) เมื่อองค์กรธุรกิจที่ท่านแนะนำขยายงานท่านจะได้รับผลตอบแทนทางธุรกิจโบนัสในรูปแบบต่างๆ สิทธิ์ท่องเที่ยว กองทุนรถยนต์และบ้านรวมถึงรางวัลต่างๆอีกมากมาย
สมาชิก VIP (Business Member VIP: VIP)
ค่าสมัคร 428 บาท จำนวน 4 รหัส โดยสมาชิกจะได้รับส่นลดพิเศษในการซื้อผลิตภัณฑ์ 10-25% % แนะนำการดำเนินธุรกิจได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากบริษัท ฯ นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิ์ในการเข้าอบรมหัวข้อเกี่ยวกับธุรกิจ ได้รับข่าวสารการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่สำคัญ สามารถแนะนำสมาชิกอื่นๆได้ โดยท่านทำคุณสมบัติสะสมคะแนน 1,500 พีวี ภายใน 30 วัน (ทั้งนี้นับตั้งตั้งแต่วันที่ใบชำระเงินซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการสะสมทำคุณสมบัติกับบริษัทฯ) เมื่อองค์กรธุรกิจที่ท่านแนะนำขยายงานท่านจะได้รับผลตอบแทนทางธุรกิจโบนัสในรูปแบบต่างๆ สิทธิ์ท่องเที่ยว กองทุนรถยนต์และบ้านรวมถึงรางวัลต่างๆอีกมากมาย

บริษัท พอลลีน่า เน็ทเวิร์ค จำกัด
2553 อาคาร ซี5-ซี6 ถนนลาดพร้าว แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจสมัครสมาชิกได้ที่...
Call center : 081-0299341,086-3642418 หรือ e-mail : paulenanetwork@gmail.com

การเช็คสายงาน (ผังองค์กรธุรกิจ)

1.คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบการเช็คสายงาน

2.ใส่รหัสประจำตัวของท่าน (ตามบัตรสมาชิกของท่าน) โดยพิมพ์ตัวเลขทุกตัวตามบัตรแล้วตามด้วย 01

3.ใส่รหัสผ่านของท่าน(Password) แล้วคลิกเข้าสู่ระบบ ซึ่งรหัสผ่านนั้นท่านสามารถ โทรศัพท์ขอจาก Call Center :02-5302871-3 หรือติดต่อขอรับด้วยตัวท่านเองได้ที่เคาท์เตอร์ สำนักงานใหญ่ หลังจากทางบริษัทคีย์ข้อมูลการสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว 1 วัน

4.ท่านสามารถตรวจสอบสายงาน หรือผังองค์กรของท่านตั้งแต่ตัวท่านลงไปได้ในระบบแผน A (จับคู่จ่าย) และในอนาคตบริษัทกำลังปรับปรุงระบบเพื่อให้ท่านสามารถเช็คยอดการซื้อซ้ำในระบบแผน B เพื่อการดำรงคุณสมบัติในตำแหน่งต่างๆ

บริษัท พอลลีน่า เน็ทเวิร์ค จำกัด
2553 อาคาร ซี5-ซี6 ถนนลาดพร้าว แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจสมัครสมาชิกได้ที่...
Call center : 081-0299341,086-3642418 หรือ e-mail : paulenanetwork@gmail.com

จรรยาบรรณผู้เข้าร่วมทำธุรกิจ

จรรยาบรรณของผู้ร่วมธุรกิจ บริษัท พอลลีน่า เน็ทเวิร์ค จำกัด
1. ข้าพเจ้าจะซื่อสัตย์ สุจริต ต่อลูกค้า เพื่อนร่วมอาชีพและบริษัท
2. ข้าพเจ้าจะไม่กล่าวร้าย ทับถม เพื่อนร่วมอาชีพ บริษัท เพื่อหวังให้เกิดความเข้าใจผิด เกิดความไม่ไว้วางใจและเกิดความเสียหาย
3. ข้าพเจ้าจะไม่ลดหรือเสนอที่จะลดราคาเพื่อเป็นการจูงใจให้ซื้อสินค้า
4. ข้าพเจ้าจะไม่แนะนำให้สมาชิกย้ายสายงาน หรือ กระทำการใดๆ ที่ผิดต่อกฎระเบียบของบริษัท
5. ข้าพเจ้าจะไม่กล่าวอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์และผลตอบแทนแผนการตลาดเกินความเป็นจริง
6. ข้าพเจ้าจะหมั่นศึกษา หาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ
7. ข้าพเจ้าจะประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธำรงไว้ ซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ
8. ข้าพเจ้าจะเชิดชู ทั้งธำรงไว้ ซึ่งเกียรติของบริษัท พอลลีน่า เน็ทเวิร์ค จำกัด
ขอความเจริญจงมีแก่ข้าพเจ้าที่ได้ปฏิบัติตามกฎจรรยาบรรณดังกล่าวแล้วนั้น
ผลของจรรยาบรรณที่ดี
จรรยาบรรณที่ดี สร้างชื่อเสียงสู่ความเป็นมืออาชีพทำให้โดดเด่นในธุรกิจ และชุมชน
จรรยาบรรณที่ดี ทำให้สำเร็จระยะยาว และให้ผลตอบแทนด้านการเงินที่ต้องการ
จรรยาบรรณที่ดี นำมาซึ่งชีวิตที่ดีทั้งด้านส่วนตัว และด้านการงาน
จรรยาบรรณที่ดี ทำให้มีธุรกิจที่ดี


บริษัท พอลลีน่า เน็ทเวิร์ค จำกัด
2553 อาคาร ซี5-ซี6 ถนนลาดพร้าว แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจสมัครสมาชิกได้ที่...
Call center : 081-0299341,086-3642418 หรือ e-mail : paulenanetwork@gmail.com

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

Excellent Leadership Seminar การสัมมนาผู้นำระดับสุดยอด

การสัมมนาระดับผู้นำยอดเยี่ยม ประจำปี 2553

บริษัท พอลลีน่าเน็ทเวิร์ค จำกัด ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษ นอกเหนือจากแผนการตลาด โดยได้จัดให้มีการสัมมนาระดับผู้นำในต่างประเทศ เพื่อเป็นการให้รางวัลกับนักธุรกิจพอลลีน่า ที่มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเพื่อความสำเร็จในระดับต่างๆ ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น...คลิกเพื่อดูรายละเอียดได้ที่นี่!


บริษัท พอลลีน่า เน็ทเวิร์ค จำกัด
2553 อาคาร ซี5-ซี6 ถนนลาดพร้าว แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจสมัครสมาชิกได้ที่...
Call center : 081-0299341,086-3642418 หรือ e-mail : paulenanetwork@gmail.com

Q&A ถามมา -ตอบไป เกี่ยวกับสินค้า

ไขปัญหาข้อสงสัยของการใช้โสมเกาหลี
คำถาม 1 ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงสามารถรับประทานโสมได้หรือไม่?Paulena Network ตอบ: สาเหตุที่ผู้ป่วยเกิดความดันโลหิตสูง มักจะเกิดจากเลือดคั่งเนื่องจากเส้นเลือดแดงแข็งตัวหรือผนังเส้นเลือดเป็นแผล แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่พบความผิดปกติในการทำงานของเส้นเลือดและกระแสเลือด ถ้าเราไม่ใส่ใจอาการดังกล่าวและปล่อยให้ลุกลามขยายต่อไป ก็อาจทำให้เกิดเส้นเลือดในสมองแตกได้เลือดคั่งจะไปอุดตันทุกเส้นเลือดจนทำให้สมองพิการ หัวใจพิการและหัวใจวายได้โสมมีสรรพคุณ ที่จะช่วยป้องกันเส้นเลือดคั่งป้องกันการแข็งตัวของเส้นเลือดแดง ช่วยปรับการหมุนเวียนของเลือดจนทำให้ความดันโลหิตที่สูงขึ้นลดลงและยังช่วยสร้างคอเลสเตอรอลที่มีประโยชน์ต่อร่างกายภายหลังรับประทานโสม 1 ชม. ห้ามทำกิจกรรมใดๆ ที่อาจทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้ อาทิ วิ่ง ตีเทนนิส ปีนบันได หรืออยู่ในที่ๆอากาศแออัดนอกจากนี้ยังต้องหลีกเลี่ยงอาการโกรธ เศร้าโศก หรืออาการอื่นๆ ที่จัดเป็นการทำให้เกิดอารมณ์รุนแรงต่างๆ ควรรักษาจิตใจให้สงบนิ่ง หากิจกรรมที่ช่วยให้ผ่อนคลายทำ เช่น ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือหรือฟังดนตรีเบาๆจากการทดลองของโรงพยาบาลในญี่ปุ่น พบว่าโสมช่วยปรับสมดุลความดันโลหิตได้ คนที่รับประทานโสมเข้าไปจะเกิดความรู้สึกผ่อนคลายและนอนหลับสนิท การรับประทานโสมอย่างต่อเนื่องภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จะส่งผลในการปรับความสมดุลของความดันโลหิตดำเนินต่อไป แม้ว่าจะหยุดรับประทานโสมไปแล้วซึ่งอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือนานก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าก่อนหน้าที่จะหยุดรับประทานโสมนั้น เราได้รับประทานอย่างต่อเนื่องและเป็นเวลาเท่าใดและความดันดังกล่าวได้ปรับเปลี่ยนมาอยู่ภาวะที่พอเหมาะกับสภาพเงื่อนไขทางกายภาพของบุคคลผู้นั้นหรือยังคำถาม 2 ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับความดันโลหิตต่ำ เมื่อรับประทานโสมจะช่วยเพิ่มความดันโลหิตหรือไม่?Paulena Network ตอบ: คนที่มีความดันโลหิตต่ำ การเต้นของหัวใจจะอ่อน ทำให้ไม่มีแรงเพียงพอที่จะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆของร่างกาย ความสามารถในการผลิตเม็ดเลือดแดงก็จะต่ำกว่าคนปกติ ทำให้เป็นโรคโลหิตจางได้ง่ายและเกิดอาการหนาวได้ง่ายเช่นกันดังที่กล่าวไปแล้วว่า โสมมีสรรพคุณในการช่วยปรับสมดุลของความดันโลหิต ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับความดันโลหิตต่ำนั้น โสมจะช่วยปรับการหมุนเวียนของเลือดให้เป็นปกติ ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดและเสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจ ทำให้ระบบการสูบฉีดเลือดดีขึ้น ความดันโลหิตจึงเพิ่มขึ้น และร่างกายกลับสู่สภาพสมดุลเมื่อคนที่มีความดันโลหิตต่ำได้รับประทานโสมอาการเริ่มแรกที่เห็นได้ชัดคือ จะรู้สึกสบายตัวเมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเช้า เพราะคนที่มีความดันโลหิตต่ำ การหลั่งของฮอร์โมนที่ช่วยลดความเครียดจะมีน้อย ยิ่งอยู่ในสภาพที่นอนหลับสนิท การหลั่งฮอร์โมนก็จะยิ่งลดลง ดังนั้นจึงตื่นจากการหลับยาก แต่โสมจะช่วยให้การหลั่งฮอร์โมนลดความเครียดมีระดับเพิ่มขึ้น และลืมตาขึ้นมาก็จะไม่รู้สึกงัวเงียอยากนอนต่ออีกคำถาม 3 โสมจะช่วยลดคอเลสเตอรอลจริงหรือไม่?Paulena Network ตอบ: หลังรับประทานโสมแล้ว ปริมาณคอเลสเตอรอลในร่างกายจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่จะมีคุณภาพที่ดีขึ้นค่าคอเลสเตอรอลในร่างกายหมายถึง ปริมาณคอเลสเตอรอลรวมที่มีอยู่ในเลือด ซึ่งรวมทั้งคอเลสเตอรอลดีและไม่ดีอยู่ด้วยกัน ชนิดแรกคือ HDL (คอเลสเตอรอลที่มีนิวคลีโอโปรตีนสูง) และชนิดหลังคือ LDL (คอเลสเตอรอลที่มีนิวคลีโอโปรตีนต่ำ)แต่เมื่อเราเอ่ยถึงคอเลสเตอรอล ก็มักจะพูดถึงแต่ปริมาณรวม ดังนั้น เราจึงควรหันมาสนใจในอัตราส่วนของ HDL และ LDL มากกว่าการตรวจสอบสุขภาพในปัจจุบัน ก็เริ่มมีการตรวจสอบ HDL และ LDL แยกออกจากกันแล้ว เมื่อรับประทานโสมแล้ว ปริมาณรวมของคอเลสเตอรอลจะไม่ลดลง แต่เมื่อตรวจสอบแยกส่วนแล้ว ก็จะพบว่าปริมาณของ HDL จะเพิ่มขึ้นแต่ในการทดลองบางครั้ง HDL ก็ไม่ได้มีเพิ่มมากขึ้นแต่กลับพบว่าปริมาณของ LDL ได้ลดลง ดังนั้น โสมจึงมีสรรพคุณที่ลด LDL และเพิ่ม HDL ของร่างกายได้ดีไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ปริมาณรวมของคอเลสเตอรอลที่มีมากเกินหรือน้อยเกินไป ก็จะลดประสิทธิภาพการทำงานของตับ โสมจะช่วยปรับคุณภาพของตับให้ดีขึ้นและยังช่วยรักษาปริมาณคอเลสเตอรอลในร่างกายให้อยู่ในระดับที่สมดุลได้คำถาม 4 ผู้ป่วยสมองอัมพาตใช้โสมได้หรือไม่?Paulena Network ตอบ: สาเหตุของสมองอัมพาตมี 2 ชนิด ชนิดแรก เกิดจากเส้นเลือดฝอยในสมองแตก เมื่อเลือดไหลออกมา พลาสมาในเลือดก็จะทำให้เลือดแข็งตัวและคั่งอยู่ในสมอง ทำให้เซลล์สมองขาดออกซิเจนและหยุดทำงาน เมื่อเส้นเลือดแตกแล้ว ก็ไม่อาจกลับสู่สภาพเดิมได้ดังนั้น การรักษาจึงเป็นไปได้ยาก แต่โสมจะป้องกันการแข็งตัวของเลือดที่เกิดจากพลาสมาได้ และยังช่วยละลายเลือดคั่ง ดังนั้นโสมจึงช่วยป้องกันและรักษาเส้นเลือดแตกในสมองได้อย่างมีประสิทธิผลสำหรับอาการอัมพาตที่เกิดจากเลือดที่คั่งในสมองสารไขมันที่อยู่ในเลือดคั่งหรือเศษเซลล์ที่ลอกมาจากเส้นเลือดที่แตก ก็จะไปอุดตันตามเส้นเลือดต่างๆ ในสมอง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากอาการชักกระตุกที่เกิดจากสูบบุหรี่จัด หรือหลังผ่าตัด โดยเฉพาะการทำลายที่เกิดจากการกระแทกอย่างฉับพลันที่เกิดจากอุบัติเหตุ นอกเสียจากว่าการผ่าตัดจะประสบความสำเร็จ ไม่เช่นนั้นส่วนมากก็จะเสียชีวิตเพราะเลือดคั่งในสมอง เป็นที่น่ายินดีว่า สารซาโปนินในโสม มีสรรพคุณช่วยสลายใยโปรตีนได้ จึงสามารถช่วยสลายเลือดคั่งที่อยู่ในสมองได้ถึงแม้ว่าโสมจะมีผลในการป้องกันสมองอัมพาตได้ดี แต่ก็ต้องอาศัยการรับประทานที่ต่อเนื่องอย่างจริงจังจึงจะเห็นผลได้ เมื่อเรารับประทานอย่างสม่ำเสมอแล้วสุขภาพก็จะดีขึ้นตามที่คาดหวังได้ และจากข้อมูลพบว่าคนที่เคยล้มป่วยเพราะสมองอัมพาต หลังบำบัดด้วยโสมมีจำนวนไม่น้อยที่สามารถหายดีกลับมาเป็นปกติอีกครั้งคำถาม 5 ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารเป็นแผลมีวิธีการรักษาด้วยโสมได้อย่างไร?Paulena Network ตอบ: ผลการทดลองจากสัตว์ ทำให้รู้จักรูปแบบของโรคนี้ 5 ลักษณะ ลักษณะที่เด่นๆ มี 2 รูปแบบคือ การทดสอบโดยใช้ความเครียด และการทดสอบโดยปิดทางออกส่วนปลายของกระเพาะแบบแรกเกิดจากความเครียด โดยจับหนูขังอยู่ในกรงและแช่ลงในน้ำ หลังจากนั้นก็ผ่าตัดตรวจดูสภาพภายในกระเพาะอาหารของหนู เมื่อหนูเผชิญกับความตายที่กำลังจะมาจึงจะเกิดความเครียดที่รุนแรง ทำให้หลั่งฮอร์โมนระงับความเครียดจำนวนมากออกมา ฮอร์โมนชนิดนี้จะไปกระตุ้นการหลั่งของน้ำย่อยในกระเพาะอาหารจนเกิดแผลในกระเพาะสาเหตุนี้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนในปัจจุบันเป็นโรคกระเพาะอาหารเป็นแผล ซึ่งมีร้อยละ 80 ของสาเหตุทั้งหมด เพราะคนในปัจจุบันมีความเครียดสูงทั้งในเรื่องการทำงาน ครอบครัว และเศรษฐกิจ เข้ามารุมล้อม จึงทำให้เป็นโรคนี้กันมาก ผู้ป่วยประเภท เมื่อใช้มือกดที่บริเวณกระเพาะอาหารจะรู้สึกปวด โสมจะช่วยรักษาได้ผู้ป่วยที่มีอาการเพียงเล็กน้อย รับประทานโสมจะช่วยบำบัดได้ สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก ก็จะช่วยลดอาการได้เช่นกันแบบที่ 2 ทดลองจากการมัดที่ทางออกส่วนปลายของกระเพาะอาหารทำให้น้ำย่อยในกระเพาะไม่สามารถไหลไปที่ลำไส้เล็ก ทำให้น้ำย่อยคั่งอยู่ในกระเพาะอาหารมาก จนทำให้ผนังกระเพาะอาหารเป็นแผล สาเหตุประเภทนี้ไม่สามารถใช้โสมรักษาได้ เพราะโสมไม่มีสรรพคุณที่จะระงับการหลั่งน้ำย่อยของกระเพาะอาหารแต่ถ้าหากใช้โสมโดยที่เคยใช้ยาสำหรับระงับการหลั่งน้ำย่อยก่อน ก็จะช่วยรักษาแผลที่เกิดขึ้นได้ ทำให้กระเพาะอาหารกลับสู่ปกติได้รวดเร็ว
คำถาม 6 โสมช่วยรักษาโรคมะเร็งได้หรือไม่?Paulena Network ตอบ: โรคมะเร็งยังเป็นโรคที่วงการแพทย์พยายามที่จะศึกษาอยู่ และยังไม่สามารถหาวิธีรักษาและกำจัดมะเร็งให้หมดจากโลกนี้ได้ แม้โสมซึ่งเป็นราชาแห่งมวลสมุนไพรก็ตาม ก็ไม่สามารถสกัดกั้นโอกาสที่จะทำให้เกิดมะเร็ง และก็ยังไม่สามารถรักษาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งให้หายจากโรคนี้ได้ แต่โสมก็ช่วยในการป้องกันมิให้เกิดโรคนี้ได้ส่วนหนึ่ง และยังช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้อย่างได้ผลจากข้อมูลศึกษาพบว่า สาเหตุของการเกิดมะเร็งเกิดจากเซลล์ในร่างกายถูกกระตุ้นจากปัจจัยบางอย่าง อาทิ สารเคมี แสงแดด สารนิโคตินในบุหรี่ ทำให้เซลล์เปลี่ยนไปอยู่ในสภาพหยุดนิ่งไม่ทำงานตามปกติ และกลายไปเป็นเซลล์มะเร็งในที่สุดคำถามที่ว่า โสมจะมีผลต่อการรักษาโรคได้อย่างไร? เราตอบได้จากข้อมูลที่ได้จากการทดลองของนักวิชาการซึ่งพบว่า เซลล์ที่อยู่ในสภาพหยุดนิ่ง เมื่อเราใส่แบบพันธุ์วงศ์ (gene) ของโสมลงไปจะทำให้เซลล์แปรสภาพกลับกลายเป็นเซลล์ปกติอีกครั้ง แต่นั่นก็เป็นแค่การทดลองที่ทำในหลอดทดลอง แต่มันจะเกิดผลได้จริงในร่างกายคนหรือไม่นั้น ก็ยังคงต้องรอการพิสูจน์ต่อไป แต่อย่างน้อยก็อาจทำให้เซลล์หยุดนิ่งดังกล่าวไม่กลายสภาพเป็นเซลล์มะเร็งต่อไป และอาจหยุดการแปรสภาพอยู่แค่ในขั้นนี้ก็ได้ อย่างไรก็ตาม นั่นก็เป็นแค่ข้อสันนิษฐานของนักวิชาการ ความจริงเป็นอย่างไรต้องรอหลักฐานที่จะมายืนยันให้แน่ชัดยกเว้นมะเร็งปอดแล้ว สาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งเสียชีวิต มักจะเป็นอาการเลือดคั่ง เพราะถ้าหากว่าเซลล์มะเร็งจะหยุดอยู่เฉพาะที่ก็คงไม่ถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิต แต่เมื่อใดที่มันลุกลามกระจายไปส่วนต่างๆของร่างกาย เมื่อนั้นก็จะเห็นฤทธิ์ร้ายของมัน เพราะว่าการลุกลามเพียงเล็กน้อยของเซลล์มะเร็งก็จะทำให้เกิดเลือดคั่งและไปอุดตันตามเส้นเลือดขึ้นได้ ทำให้ถึงแก่ชีวิตแต่ในเมื่อโสมมีสรรพคุณช่วยสลายอาการเลือดคั่งได้ จึงเป็นธรรมดาที่จะช่วยต่ออายุให้กับผู้ป่วยมะเร็งได้นอกจากนี้โสมยังช่วยระงับความเจ็บปวดรุนแรงที่ผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายต้องประสบให้ทุเลาลงได้โดยทั่วไป ผู้ป่วยมะเร็งจะมีระบบหมุนเวียนของโลหิตไม่ดี และมีภูมิต้านทานโรคต่ำ ดังนั้น จึงทำให้เสียชีวิตได้ง่ายภายในเวลาอันรวดเร็ว หลังจากที่อาการของโรคไม่ได้รับการดูแลรักษาสุขภาพอย่างดี โสมจะช่วยให้การไหลเวียนของเลือดของผู้ป่วยมะเร็งดีขึ้น ดังนั้น เมื่อผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายที่หน้าตาหมองคล้ำเพราะตับแข็งตัวและมีอาการผมร่วง ได้รับประทานโสม 30 กรัมก็สามารถที่จะกลับไปดูมีสีเลือดและแจ่มใสขึ้นได้ คำถาม 7 อาการของวัยหมดประจำเดือนของผู้หญิง โสมช่วยได้อย่างไร?Paulena Network ตอบ: เมื่อผู้หญิงอายุประมาณ 40-45 ปี การหลั่งฮอร์โมนเพศในร่างกายจะเปลี่ยนไป ทำให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆของร่างกาย เช่น หน้าแดงก่ำ เวียนหัว ตาพร่ามัว มือและเท้าร้อนวูบวาบ ตื่นเต้นง่าย เหงื่อกาฬ หูอื้อ ความดันโลหิตไม่คงที่ หวาดระแวง ซึมเศร้า ความจำถดถอย สมาธิสั้น และอ่อนเพลียง่ายสาเหตุหลักของอาการต่างๆเกิดจาก เมื่อผู้หญิงหมดประจำเดือน การหลั่งฮอร์โมนเพศของร่างกายจะผิดปกติ ฮอร์โมนในร่างกายมี 2 ประเภท คือ ฮอร์โมนเพศชายและฮอร์โมนเพศหญิง ซึ่งไม่ว่าเพศใดก็จะมีฮอร์โมนทั้ง 2 ชนิดนี้อยู่ด้วยในร่างกาย แต่ฮอร์โมนหญิงในเพศชาย มักจะถูกทำลายโดยตับ ดังนั้น ฮอร์โมนเพศชายจะมีความทนทานที่มากกว่าเมื่อหมดประจำเดือน การหลั่งของฮอร์โมนเพศหญิงจะลดลง ทำให้สรีระของผู้หญิงยิ่งมีแนวโน้มใกล้เคียงกับผู้ชายมากขึ้น เมื่อสรีระเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันทำให้ทั้งทางด้านกายและใจปรับตัวไม่ทัน ทำให้การทำงานของระบบประสาทแปรปรวน และแสดงออกมาในรูปแบบของอาการต่างๆอย่างที่กล่าวมาจากการวิจัยของนักวิชาการมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นที่สำรวจจากผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนทั่วประเทศ และทำการวิจัยสรรพคุณของโสมที่ช่วยระงับและบรรเทาอาการต่างๆของวัยหมดประจำเดือนพบว่า โสมมีประสิทธิภาพในการลดอาการ อาทิ ปวดหัว เวียนหัว ปวดเอว กล้ามเนื้อและข้อต่อแข็ง อ่อนเพลีย หายใจขัด ตาพร่า มือและเท้าเย็นได้ดี ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนและคนที่มีอาการดังกล่าว เมื่อรับประทานโสมก็จะมีอาการดีขึ้นคำถาม 8 โสมป้องกันการเกิดผลแทรกซ้อนของยาแผนปัจจุบันได้จริงหรือ?Paulena Network ตอบ: ในบรรดายาแผนปัจจุบัน อาการแทรกซ้อนส่วนมากจะเกิดจากต่อมหมวกไต ฮอร์โมนต่อมหมวกไตจะช่วยในการระงับการอักเสบ อาการแพ้ และอาการช็อกได้ดีแต่ผลแทรกซ้อนของฮอร์โมนชนิดนี้รุนแรงและครอบคลุมกว้างขวางมาก เริ่มตั้งแต่อาการที่ไม่รุนแรงเช่น ระบบย่อยอาหารผิดปกติ ผิวหนัง การเผาผลาญอาหาร ระบบขับถ่าย เกิดอาการผิดปกติ เลือดออก เจ็บปวด เมื่อยล้า น้ำหนักเปลี่ยนแปลง โรคตา เส้นประสาทและเลือดผิดปกติ จนถึงอาการรุนแรง เช่น โรคติดเชื้อ ระบบย่อยอาหารเป็นแผล โรคเบาหวาน โรคกระดูกพรุน โรคประสาท ฯลฯแม้ว่าผลข้างเคียงของยานี้จะมีมากมายนับไม่ถ้วนก็ตาม แต่ในวงการแพทย์สมัยใหม่ เมื่อเจอโรคที่ไม่สามารถจะรักษาก็จำเป็นต้องนำยานี้ไปใช้มีการทดลองกับหนูของศาสตราจารย์ในคณะเภสัชกรรมของมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโสมกับอาการแทรกซ้อนของฮอร์โมนต่อมหมวกไต โดยได้แบ่งศึกษาหนูเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งฉีดฮอร์โมนต่อมหมวกไต และอีกกลุ่มฉีดสารส่วนผสมของโสมเข้าไปในตัวหนู และศึกษาอาการเสื่อมสภาพของต่อมหมวกไตและต่อมไธมัส (thymus gland) พบว่าหนูที่ฉีดด้วยสารของโสมไม่เกิดอาการเสื่อมใดๆฮอร์โมนต่อมหมวกไตทำให้ร่างกายเก็บกักโซเดียมไว้ จนก่อให้เกิดโรคขาดโปตัสเซียมในเลือด บวมน้ำ และความดันโลหิตสูง จากการทดลองพบว่า โสมจะช่วยรักษาความสมดุลของโปตัสเซียมในเลือด ดังนั้น โสมจึงสามารถช่วยยับยั้งการกักเก็บโซเดียมในร่างกายที่เกิดจากฮอร์โมนต่อมหมวกไตได้นอกจากนี้ยังพบว่า โสมยังช่วยให้ร่างกายกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนต่อมหมวกไตโดยธรรมชาติได้ ซึ่งหมายความว่า เราไม่จำเป็นต้องฉีดฮอร์โมนเข้ามาจากภายนอกอีก ร่างกายก็สามารถผลิตฮอร์โมนขึ้นมาได้ทำให้เกิดเอนไซม์ระงับการอักเสบ และไปรักษาอาการของโรคต่างๆได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหอบ ไขข้ออักเสบและมะเร็ง ถ้าได้บำบัดโสมอย่างทันท่วงทีก็จะรักษาโรคได้คำถาม 9 หญิงตั้งครรภ์ใช้โสมได้หรือไม่?Paulena Network ตอบ: การถ่ายเทสารอาหารของแม่และทารกในครรภ์นั้นอาศัยทางสายรก เลือดของแม่จะไม่ไหลไปสู่ตัวทารกโดยตรง ดังนั้น อาหารและยาส่วนใหญ่ก็จะถูกดูดซึมจากแม่ และจะไม่ส่งผลต่อสุขภาพของทารกแต่ถ้าแม่รับประทานยานอนหลับหรือยาระงับประสาทก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงในการให้กำเนิดทารกที่มีอาการผิดปกติสูงดังนั้น จึงมีคนสงสัยว่ารับประทานโสมจะมีผลแทรกซ้อนดังกล่าวหรือไม่? คำตอบคือ ไม่ เพราะนอกจากโสมจะเป็นสมุนไพรธรรมชาติที่ไม่ก่อผลต่อสุขภาพทารกแล้ว ยังช่วยให้การหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงและรักษาโรคโลหิตจาง มีแต่ผลดีต่อแม่และทารกเท่านั้นแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม การรับประทานอาหารและยาของหญิงมีครรภ์ก็ต้องอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ มากหรือน้อยเกินไป ก็ไม่ใช่สิ่งดีสำหรับสุขภาพของแม่แต่อย่างใด และข้อสำคัญ ควรปรึกษาแพทย์ก่อน และการบริโภคควรอยู่ในการควบคุมของแพทย์คำถาม 10 เด็กรับประทานโสมได้หรือไม่?Paulena Network ตอบ: โสมมีสรรพคุณช่วยการหมุนเวียนของเลือด ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง ปรับความสมดุลของระบบประสาท กระตุ้นการเผาผลาญ เพิ่มภูมิต้านทานโรคและปรับความสมดุลของเชื้อโรคช่วยย่อยอาหารที่อยู่ในลำไส้ ดังนั้น เด็กที่อยู่ในวัยกำลังเจริญเติบโต เมื่อรับประทานโสมจะช่วยให้การเติบโตเกิดความสมดุลโดยเฉพาะเด็กที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำ เป็นไข้หวัดง่าย ลำไส้ทำงานไม่ดี ร่างกายอ่อนแอ และเด็กที่มีโรคไตเสื่อม ยิ่งควรต้องรับประทานโสมเป็นประจำคำถาม 11 หลังจากรับประทานเป็นเวลานานเท่าใด การทำงานของโสมจึงจะแสดงผล?Paulena Network ตอบ: คำตอบนี้ขึ้นอยู่กับอาการและชนิดของโรค เช่น ถ้าเป็นแค่แก้อาการอ่อนเพลีย หลังรับประทาน 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง อาการก็จะหายไป กรณีที่มีอาการของโรคความดันโลหิต หลังรับประทาน 15 นาที ความดันก็จะลดลง และกลับไปเหมือนเดิมเมื่อผ่านไป 2 ชั่วโมงผู้ป่วยโรคโลหิตจาง หลังรับประทานโสม 1 เดือนก็จะเห็นผลดีขึ้นสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ชราที่ต้องรับประทานโสมจำนวนมาก พละกำลังและสีเลือดบนใบหน้าจะดูดีขึ้นเป็นชั่วคราว อาการปวดรุนแรงของผู้ป่วยมะเร็งจะบรรเทาลงหลังรับประทานโสมในวันต่อมาสำหรับระยะเวลาของโรคยิ่งนานเท่าใด เวลาที่บำบัดด้วยโสมก็ยิ่งต้องใช้เวลานานเท่านั้น เช่นโรคเส้นเลือดแข็งตัวที่มีอายุของโรค 5-10 ปี ใช้โสมบำบัดเพียง 1 - 2 เดือน ผลของการรักษาจะยังไม่เห็นแน่นอน แต่หลังจากบำบัด 4-5 เดือนหรือครึ่งปีขึ้นไป ก็จะค่อยๆเห็นสรรพคุณรักษาของมัน ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนที่แตกต่างกัน บางคนก็เห็นผลในเพียงเวลาสั้นๆ บางคนก็ต้องบำบัดเป็นเวลานานเป็นปี ไม่อาจระบุเวลาที่แน่นอนได้ นั่นเป็นเพราะว่าระบบต่างๆในร่างกายทำงานเกี่ยวข้องกัน ระบบหมุนเวียน ระบบภูมิต้านทาน ระบบเผาผลาญ ระบบหลั่งฮอร์โมน ระบบประสาท และระบบย่อยอาหาร ต้องทำงานประสานกันอย่างสมดุล เมื่อระบบใดระบบหนึ่งเกิดขัดข้องก็จะไปขัดขวางการทำงานของระบบอื่นๆด้วย จึงทำให้ระยะเวลาบำบัดต้องยาวนานออกไป เพื่อปรับทุกส่วนให้กลับมาสมดุลอีกครั้ง แต่ถ้าสาเหตุของโรคมาจากนิสัยประจำวันที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น ชอบรับประทานของมันๆ สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า เมื่อใช้โสมบำบัดและปรับเปลี่ยนนิสัยการกินประจำวัน ก็จะเห็นผลรักษาได้อย่างรวดเร็วคำถาม 12 โสมรับประทานร่วมกับยาชนิดอื่นได้หรือไม่?Paulena Network ตอบ: ตามหลักแล้ว เราสามารถรับประทานร่วมกันได้ ผู้อ่านที่สงสัยในข้อนี้ คงเพราะกำลังรับประทานยาอื่นอยู่ และทำให้เกิดความกังวลในเรื่องของการต้านฤทธิ์ยาของโสมและยาอื่นๆที่รับประทานร่วมกันอยู่สำหรับยาแผนสมัยใหม่ ฤทธิ์ยาจะออกเร็วมาก แต่ยาที่ยิ่งออกฤทธิ์เร็ว ผลข้างเคียงของยาก็จะยิ่งรุนแรงหากรับประทานร่วมกับยาอื่นที่เรารับประทานประจำอยู่อาจเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายที่ไม่คาดคิดหรือเกิดการต้านฤทธิ์ยา จนไม่เกิดผลในการรักษาโรคได้สำหรับโสม เป็นยาสมุนไพรตามธรรมชาติที่ไม่มีส่วนประกอบทางเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรง และเป็นคุณสมบัติพิเศษของโสมที่จะมีสาร 2 ชนิดที่มีฤทธิ์ต้านกันอยู่ร่วมในตัวโสมได้ ส่วนใหญ่ก็จะรวมกับยาอื่นได้และไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย แต่เพื่อความไม่ประมาทแล้ว เราควรจะหลีกเลี่ยงที่จะรับประทานโสมพร้อมกับยาแผนสมัยใหม่ ควรเว้นจากหลังรับประทานยาไป 2 ชั่วโมง จึงรับประทานโสมตามสำหรับโสมที่จะรับประทานร่วมกับยาจีนสมุนไพรชนิดอื่น ก็ต้องระวังในเรื่องการต้านฤทธิ์ยา ถ้ายาสมุนไพรนั้นมีฤทธิ์ที่คล้ายหรือเหมือนกับโสมก็รับประทานร่วมกันได้ไม่มีปัญหาใด แต่ถ้าเป็นยาที่รักษาอาการโรคที่ต่างจากโสมก็ไม่ควรรับประทานพร้อมกัน ดังนั้น เวลาที่สั่งซื้อยาจีนในร้านขายยาจีน ควรถามเภสัชกรให้แน่ใจก่อน จึงจะรับประทานโสมร่วมกันได้คำถาม 13 โรคเบาหวานรับประทานโสมได้หรือไม่?Paulena Network ตอบ: รูปแบบของโรคเบาหวานมี 2 แบบชนิดแรก เป็นโรคเบาหวานชนิดที่เป็นในผู้เยาว์เกิดจากเซลล์ในตับอ่อนถูกทำลายจนไม่อาจผลิตอินซูลินได้ ทำให้น้ำตาลในเลือดสูง ลักษณะเฉพาะอยู่ที่น้ำตาลในน้ำปัสสาวะจะมีมาก ผู้ป่วยชนิดนี้ไม่อาจบำบัดโรคได้ด้วยโสมชนิดที่ 2 เป็นโรคเบาหวานที่เป็นในผู้ใหญ่น้ำตาลในเลือดจะไม่สูงเหมือนชนิดแรก แต่ก็จะมีน้ำตาลสูงในน้ำปัสสาวะเช่นกัน โรคเบาหวานชนิดนี้เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป สาเหตุเพราะเซลล์ตับอ่อนถูกทำลายจนทำหน้าที่ตามปกติลดลง โรคเบาหวานชนิดนี้ รับประทานโสมจะทำให้น้ำตาลในเลือดลดอย่างรวดเร็ว แต่น้ำตาลในน้ำปัสสาวะยังคงเดิม แต่ถ้ารับประทานโสมอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ก็จะทำให้น้ำตาลในน้ำปัสสาวะค่อยๆลดลงได้เช่นกันโสมมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการของโรคเบาหวานได้อย่างมีผล เช่น อาการคอแห้ง อ่อนเพลีย ฯลฯ ก็จะหมดไปหลังรับประทานโสมเพียงวันเดียว โดยเฉพาะโสมคน จะมีส่วนประกอบที่ช่วยรักษาโรคเบาหวาน มะเร็ง และเส้นเลือดแข็งตัวได้ดีกว่าโสมชนิดอื่นๆคำถาม 14 โสมรับประทานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานได้หรือไม่?Paulena Network ตอบ: แน่นอน ท่านสามารถรับประทานโสมเป็นประจำโดยไม่ต้องกังวล สรรพคุณของโสมกว้างขวางมาก ไม่เหมือนยาแผนสมัยใหม่ที่รักษาอาการได้เฉพาะอย่าง สรรพคุณหลักๆแบ่งเป็น 6 ประการต่อไปนี้1. ช่วยการหมุนเวียนของเลือด ช่วยสร้างเลือด ห้ามเลือด และระงับอาการอักเสบได้2. เพิ่มภูมิต้านทานโรคของร่างกาย3. ปรับปรุงการเผาผลาญของไขมัน เพิ่มคุณภาพการทำงานของตับ ช่วยการผลิตอสุจิ ลดอาการอ่อนเพลีย4. ปรับความสมดุลของระบบการผลิตฮอร์โมน ช่วยเร่งผลิตฮอร์โมนระงับความเครียด5. รักษาสมดุลของระบบประสาทอัตโนมัติ6. ปรับความสมดุลของเชื้อโรคที่อยู่ในลำไส้ ต้านทานพิษของเชื้อโรคที่ปล่อยในลำไส้ และช่วยเพิ่มเชื้อโรคที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดซึมของลำไส้โสม นอกจากจะช่วยรักษาและบรรเทาอาการโรคแล้ว ยังช่วยทำให้อาการกลับเป็นปกติได้ ทำให้ร่างกายมีสภาพที่ดีขึ้นด้วย แต่ต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งช่วงในการรับประทาน จึงจะเห็นผลของการรักษาได้ ผู้ป่วยที่เป็นโรคมา 20 ปี ก็ต้องรับประทานโสมเป็นเวลา 20 ปี และหลังจากที่หายจากโรคก็ต้องรับประทานโสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันโรคจะย้อนกลับมาเป็นอีกครั้งความพยายามในด้านนี้ เป็นสิ่งที่ทุกคนก็สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีธุรกิจรัดตัวแค่ไหน เพียงรับประทานโสมวันละ 2-3 ครั้ง ก็จะช่วยป้องกันและบำบัดโรคเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ้างอิงจาก : หนังสือพลังแห่งพืชสมุนไพร โสม กอไชย โตศิริโชค : บก. เรียบเรียง

บริษัท พอลลีน่า เน็ทเวิร์ค จำกัด
2553 อาคาร ซี5-ซี6 ถนนลาดพร้าว แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจสมัครสมาชิกได้ที่...
Call center : 081-0299341,086-3642418 หรือ e-mail : paulenanetwork@gmail.com

งานผู้นำคุณภาพ

ทีมงานผู้นำคุณภาพได้จัดงานสัมมนานอกสถานที่เพื่อเป็นการให้แนวความคิดและความรู้ในการดำเนินธุรกิจโสมเกาหลีฯ ให้กับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองและต้องการดำเนินธุรกิจอย่างจริงจัง!เพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิตของตนเอง!...

รวมภาพความประทับใจ...งานสัมมนาผู้นำคุณภาพ ครั้งที่ผ่านมา

ทีมงานผู้นำคุณภาพมีโครงการจัดสัมมนาผู้นำหรือผู้ที่ต้องการจะประสบความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้น จะมีการฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ในการทำงานจริง! ผู้ที่สนใจโปรดติดตามข่าวสารต่อไปว่าจะมีงานดีๆเมื่อไหร่? คาดว่าประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2553 นี้!!!

ทีมงานผู้นำคุณภาพ

บริษัท พอลลีน่า เน็ทเวิร์ค จำกัด
2553 อาคาร ซี5-ซี6 ถนนลาดพร้าว แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจสมัครสมาชิกได้ที่...
Call center : 081-0299341,086-3642418 หรือ e-mail : paulenanetwork@gmail.com

วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ภาพกิจกรรมต่างๆของบริษัท

  • เมื่่อวันที่ 20 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา ทางสโมสรฯ ได้จัดงานฉลองความสำเร็จให้กับผู้บริหารระดับมังกรฟ้าคนใหม่ คือ คุณรัชชัยย์ วิจิตรสูงเนิน มีการจับรางวัลใหญ่ Notebook เสียดายจังเราไม่ได้ อุตส่าลุ้น! แต่งานหน้าถ้าท่านสมาชิกมาโชคดีอาจเป็นของท่านก็ได้...
  • ประมวลภาพกิจกรรม Nitrica Day 9 พ.ค 2553
  • ประมวลภาพวันเปิดตัวโสมแดง Super 4L 10 มิ.ย 53

    คลิกดูภาพกิจกรรมต่างๆได้ที่นี่!...
บริษัท พอลลีน่า เน็ทเวิร์ค จำกัด
2553 อาคาร ซี5-ซี6 ถนนลาดพร้าว แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจสมัครสมาชิกได้ที่...
Call center : 081-0299341,086-3642418 หรือ e-mail : paulenanetwork@gmail.com

ประกาศเกียรติคุณผู้ประสบความสำเร็จ

ทีมงานของเราขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ประสบความสำเร็จในตำแหน่งผู้บริหารระดับต่างๆ
งานมอบเข็มเกียรติคุณผู้บริหารระดับมังกร ครั้งที่ผ่านมา...
คลิกดูทำเนียบผู้ประสบความสำเร็จเพิ่มเติมได้ที่นี่...


บริษัท พอลลีน่า เน็ทเวิร์ค จำกัด
2553 อาคาร ซี5-ซี6 ถนนลาดพร้าว แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจสมัครสมาชิกได้ที่...
Call center : 081-0299341,086-3642418 หรือ e-mail : paulenanetwork@gmail.com

ตารางอบรม สโมสรพลังโสม

ท่านนักธุรกิจ /สมาชิก สามารถจัดเวลาเข้าศึกษาเรียนรู้เรื่องสินค้า วิธีการดำเนินธุรกิจได้โดย
คลิกเข้าไปดูตารางการประชุมได้ที่นี่!...

บริษัท พอลลีน่า เน็ทเวิร์ค จำกัด
2553 อาคาร ซี5-ซี6 ถนนลาดพร้าว แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจสมัครสมาชิกได้ที่...
Call center : 081-0299341,086-3642418 หรือ e-mail : paulenanetwork@gmail.com

การสั่งซื้อ-รับสินค้า

วิธีการสั่งซื้อ มี 3 แบบคือ

1.สั่งซื้อด้วยตนเองที่บริษัท
2.สั่งซื้อผ่านผู้แนะนำของท่าน
3.สั่งซื้อผ่าน Paulena Network Call Center


ขั้นตอนการสั่งซื้อ

1.เขียนรายการสั่งซื้อ
• ท่านต้องการสินค้าชนิดใด จำนวนเท่าใด
• ยอดรวมการสั่งซื้อ
• จะสั่งซื้อในระบบ Plan A หรือ B
2.ถ้าเป็นการสมัครใหม่
• ท่านต้องกรอกรายระเอียดของผู้สมัครให้เรียบร้อย (ตามตัวอย่างการเขียนใบสมัคร โดยเฉพาะต้องระบุผู้แนะนำ / ผู้สปอนเซอร์)มาด้วย สำคัญมาก! พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครและของผู้แนะนำส่งมาด้วย
3.ส่งเอกสารการสั่งซื้อ / ใบสมัคร ไปที่...
• ยื่นด้วยตนเองที่บริษัท เคาท์เตอร์สั่งซื้อสินค้า
• ส่งเอกสารให้กับผู้แนะนำ
• ส่งเอกสารมาที่ Paulena Call center :โดย Scan เอกสารส่งมาที่
e-mail : paulenanetwork@gmail.com หรือส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ 55/813 หมู่3 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
4.การจ่ายเงิน
• ถ้ายื่นเอกสารที่บริษัท ท่านสามารถจ่ายเงินสด พร้อมรับใบเสร็จแล้วนำไปรับสินค้าที่ช่องจ่ายสินค้า
• ถ้าท่านฝากให้ผู้แนะนำสั่งซื้อแทนท่าน ท่านต้องฝากเงินหรือโอนเงินให้กับผู้แนะนำด้วย
• ถ้าท่านต้องการสั่งผ่าน Paulena Network Call Center ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังนี้
1. ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี คุณสังเวียน บุญศรี บัญชีออมทรัพย์ สาขา ลาดพร้าว 92เลขที่บัญชี 633-2-00893-3
2. ธนาคารกรุงเทพ
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นางรัตนาภรณ์ มั่นกิจเจริญ สาขา ย่อยหนองเสือ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 326-221694-0
4. ธนาคารซีไอเอ็มบี
5. ธนาคารกรุงไทย
โอนเงินที่ต้องซื้อสินค้ารวมค่าจัดส่งสินค้า(คิดตามความเป็นจริง)
5.การรับสินค้า
• ถ้าท่านสั่งซื้อด้วยตนเองที่บริษัท ท่านสามารถรับสินค้าได้ที่ช่องจ่ายสินค้า โดยนำใบเสร็จชำระเงินพร้อมเขียนชื่อผู้รับสินค้าตัวบรรจง แล้วรอรับสินค้า ( ทุกการสั่งซื้อ ท่านจะรับสินค้าได้ไม่เกิน 3 วันหลังจากซื้อสินค้า )
• ถ้าท่านฝากผู้แนะนำในการสั่งซื้อ ท่านก็ทำการนัดหมายกับผู้แนะนำเพื่อรับสินค้า
• กรณีที่ท่านสั่งผ่าน Paulena Network Call Center และท่านต้องการให้จัดส่งสินค้าให้ ทางเรายินดีบริการท่าน โดยจะจัดส่งสินค้าให้ท่านทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ซึ่งคิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตามจริง เพื่อเป็นการบริการให้ท่านสมาชิกที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาซื้อสินค้าที่บริษัทด้วยตนเอง โดยท่านแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าโดยส่งมาทาง
e-mail : paulenanetwork@gmail.com หรือบอกรายละเอียดได้ที่ 081-0299341,086-3642418
ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีในการดำเนินธุรกิจของท่าน หากมีข้อสงสัย/ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มท่านสามารถติดต่อ Paulena Network Call Center ได้ตลอดเวลา

ด้วยความปรารถนาดีจาก
Paulena Network


บริษัท พอลลีน่า เน็ทเวิร์ค จำกัด
2553 อาคาร ซี5-ซี6 ถนนลาดพร้าว แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจสมัครสมาชิกได้ที่...
Call center : 081-0299341,086-3642418 หรือ e-mail : paulenanetwork@gmail.com

HOT! สุดๆโปรโมชั่นวันนี้สำหรับนักธุรกิจ สมาชิก

โปรโมชั่นแผน A
ท่านนักธุรกิจหริอสมาชิกสามารถสั่งซื้อสินค้าของบริษัท โดยท่านควรตรวจสอบโปรโมชั่นของบริษัทในขณะนั้นๆเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน!

โปรโมชั่นแผน B
นับจากนี้! ข่าวดีสำหรับนักธุรกิจที่ต้องการสร้างองค์กรธุรกิจที่เติบโตและมั่นคง บริษัทพอลลีน่า ได้จัดโปรโมชั่นเพื่อเป็นการสนุบสนุนและส่งเสริมให้ท่านดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ช่วงนี้!โปรโมชั่นแผน B HOT!!!สุด


สมมนาคุณแผนการตลาด A

สมมนาคุณแผนการตลาด B